CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8/3
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                                THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I   (Năm học 2016-2017)
                   TAM KỲ                                                                (  Áp dụng từ 17/08/2016)


Buổi
Tiết
Thứ  2
Thứ  3
Thứ  4
Thứ 5
Thứ  6
Thứ  7

1
Chào cờ
Địa
Cdân
MThuật
Anh

2
Sinh
Sử
Nhạc

Địa
Anh
Chiều
3
Toán
Văn
Toán

Văn
Tin

4
Anh
Tin
Sinh

Văn
Toán

5
Toán
Văn
Cnghệ

Sử
SHL

1
Thể dục


2
Thể dục

Sáng
345


                                                             GVCN: Trịnh Thị Hải Lý

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét