CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIÊN NAM 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Ban ĐDCMHS

1. Ông: Phạm Trọng                                      Trưởng ban
2. Ông: Dương Hoài Nhân                           Phó ban
3. Bà: Phạm Thu Vy                                     UV khuyến học
4. Bà: Mai Hải Hậu                                      UV
5. Bà: Dương Thị Kim Hoàng                     UV
6. Bà: Nguyễn thị Mai Hương                     UV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét